• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته شانزدهم بارداری ؛ آغاز احساس جنب و جوش جنین | کافه پزشکی

هفته شانزدهم بارداری

شما در هفته شانزدهم بارداری قرار دارید؛ دقیقا وسط سه ماهه دوم. سه ماهه دوم یکی از جالب ترین قسمت های دوران بارداری است که آن را به ماه عسل بارداری تشبیه می کنند. اکنون باید حرکت کردن کودک خود را احساس کنید.

در ابتدا می توان گفت برای بسیاری از خانم ها دشوار است که بگوییم احساس پیش آمده در شکم ناشی از حرکت کودک است یا احساس نفخ و چیزهای دیگر اما به زودی، یک الگوی تعریف شده ایجاد می شود و حرکات کودک خود را شناسایی خواهید کرد. همراه کافه پزشکی باشید