• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال وسواس فکری عملی OCD ؛ علائم، علل و درمان | کافه پزشکی

اختلال وسواس فکری عملی (OCD) دارای الگوی وسواس های غیر منطقی است که شما را به رفتارهای تکراری هدایت می کند. این وسواس ها و اجبار ها با فعالیت های روزانه تداخل می کند و موجب ناراحتی شدید فرد می شوند. شما ممکن است تلاش کنید تا مانع وسواس خود شوید، اما این نکته فقط اضطراب شما را افزایش می دهد. با وجود تلاش برای نادیده گرفتن و یا خلاص شدن از افکار، آنها همچنان شما را آزار می دهند و منجر به رفتارهای وسواسی بیشتری می شود که به چرخه OCD معروف است.

اختلال وسواس فکری عملی اغلب روی موضوعات خاصی متمرکز است ؛ برای مثال، ترس از آلودگی با میکروب ها. فرد برای تسکین ترس خود، ممکن است به طور اجتناب ناپذیر دست های خود را مرتبا بشوید تا زمانی که دچار درد شوند. اگر مبتلا به OCD هستید، ممکن است در مورد وضعیت خود شرمنده و خجالت زده باشید اما درمان می تواند موثر باشد. همراه کافه پزشکی باشید