• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره داروهای ضدبارداری هورمونی | کافه پزشکی

داروهای ضدبارداری هورمونی

داروهای ضدبارداری قرص ، نورپلنت (کپسول های کاشتنی) یا تزریقی می باشد که در این پست بصورت مفصل آنها را معرفی خواهیم کرد و روش مصرف آنها را آموزش خواهیم داد. توجه داشته باشید سایت کافه پزشکی هیچگونه دارویی را در فضای مجازی تجویز و توصیه نخواهد کرد. این پست صرفا جهت آشنایی می باشد و مصرف خودسرانه قرص یا داروها بر عهده مصرف کننده می باشد.

همراه کافه پزشکی باشید.

 

اطلاعات دارویی : کوتریموکسازول Co-trimoxazole | کافه پزشکی

کوتریموکسازول برای درمان بیماری های عفونی التهابی ناشی از میکروارگانیسم های حساس به کوتریموکسازول مانند عفونت های راه هوایی (برونشیت حاد و مزمن، پنومونی، التهاب لوزه)، عفونت مجاری ادراری، سیستیت، پیلونفریت، عفونت پروستات، عفونت های گوارشی (انتریت، حصبه، کولسیستیت)، عفونت پوست و سپتیسمی به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید