• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دلایلی که شما را به انتخاب زایمان طبیعی سوق می دهد | کافه پزشکی

مزایای زایمان طبیعی

اگر شما باردار باشید، ممکن است بار ها فکر کنید که چگونه می خواهید کودک خود را به دنیا بیاورید. گزینه های مختلفی برای شما وجود دارد: زایمان طبیعی، زایمان پزشکی بدون درد (ضد درد یا بی حسی) یا زایمان سزارین. امروزه زنان بیشتر و بیشتر به دلیل تمام مزایایی که برای مادر و نوزاد وجود دارد، می خواهند زایمان طبیعی داشته باشند.

ممکن است شما زایمان طبیعی را در نظر داشته باشید اما مطمئن نیستید که قادر به انجام آن باشید. اگر زایمان طبیعی چیزی است که شما در مورد آن فکر کرده اید اما هنوز تصمیم نگرفته اید، در اینجا یازده دلیل مهم برای انتخاب کردن زایمان طبیعی وجود دارد. همراه کافه پزشکی باشید