• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : کاربامازپین Carbamazepine | کافه پزشکی

کاربامازپین

کاربامازپین یک داروی ضد تشنج است و از طریق کاهش ایمپالس های عصبی مانند درد عصبی تریژمینال یا آسیب های عصبی دیابت که باعث درد عصبی می شوند کار می کند.

کاربامازپین همچنین برای درمان بیماری دو قطبی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید