• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب اساس مولکولی سرطان The Molecular Basis of Cancer 4th | کافه پزشکی

کتاب اساس مولکولی سرطان The Molecular Basis of Cancer 4th برنده جایزه کتاب پزشکی سال ۲۱۵ در رده انکولوژی شده است. کتاب اساس مولکولی سرطان شما را با آخرین دانش و پیشرفت های موجود در مبارزه با سرطان آشنا می کند. این مرجع، مبانی علمی برای افزایش درک ما از تغییرات بدخیم و پاتوژنز و درمان این بیماری را بررسی می کند. یک تیم از متخصصان برجسته به طور کامل اصول بیولوژیکی مولکولی را که در زمینه تست های تشخیصی و مداخلات درمانی بالینی استفاده می شود توضیح می دهند. شرح مفصلی از مباحث مربوط به ناهنجاری های مولکولی در سرطان های رایج، شما را قادر می سازد تا پیچیدگی های موجود در برنامه های بالینی را درک کنید. برای دانلود این کتاب همراه کافه پزشکی باشید