• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ,Harrison’s Principles of Internal Medicine 20th | کافه پزشکی

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018

کتاب اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ,Harrison’s Principles of Internal Medicine 20th راهنمای معتبر در حوزه طب داخلی  است که آخرین توضیحات مکانیسم های بیماری، نتایج آزمایشگاهی بالینی، دستورالعمل های توصیه شده، تصاویر رادیوگرافی پیشرفته، رویکردهای درمانی و درمان های خاص، صدها طرح تمام رنگی و درخت تصمیم گیری بالینی را شامل می شود.

کتاب اصول پزشکی داخلی هاریسون که برای متخصصین مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان شناخته شده است، به عنوان یکی از متن های برتر در پاتوفیزیولوژی کاربردی و پزشکی بالینی اطمینان می دهد که اطلاعات مورد نیاز شما برای ارائه بهترین مراقبت از بیمار را فراهم کند. همراه کافه پزشکی باشید