• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب واژه شناسی پزشکی : راهنمای مصور کوهن Medical Terminology : An Illustrated Guide 7th | کافه پزشکی

دانلود کتاب واژه شناسی پزشکی : راهنمای مصور کوهن ویرایش هفتم

کتاب واژه شناسی پزشکی : راهنمای مصور کوهن Medical Terminology : An Illustrated Guide 7th توسط باربارا جانسون کوهن از روش گام به گام برای یادگیری اصطلاحات پزشکی استفاده می کند. بخش اول این کتاب توضیح می دهد که اصطلاحات پزشکی چگونه از کلمات قطعه قطعه ساخته شده است. بخش دوم این کتاب ساختار بدن، بیماری ها ونحوه تشخیص و درمان آنها را توضیح می دهد و قسمت سوم هر سیستم بدن را به صورت جداگانه توصیف می کند. برای دانلود کتاب کتاب واژه شناسی پزشکی : راهنمای مصور کوهن ویرایش هفتم همراه کافه پزشکی باشید