• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره آپاندیسیت Appendicitis ؛ ملتهب و چرکی شدن زائده آپاندیس | کافه پزشکی

التهاب آپاندیس

آپاندیسیت به معنای التهاب آپاندیس است ؛ آپاندیس یک کیسه انگشتی شکل است که از روده بزرگ شما در سمت راست پایین شکم آویزان شده است. آپاندیسیت باعث درد در ناحیه سمت راست و پایین شکم شما می شود ولی با این حال، در اکثر افراد، درد ابتدا در اطراف ناف شروع می شود و سپس حرکت می کند. همینطور که التهاب بدتر می شود، درد آپاندیسیت به طور معمول افزایش می یابد و در نهایت شدید می شود.

اگر چه هر کسی می تواند آپاندیسیت را دریافت کند اما اغلب در سن بین ۱۰ تا ۳۰ سالگی ایجاد می شود. درمان استاندارد شامل جراحی برداشتن آپاندیس (آپاندکتومی) است. همراه کافه پزشکی باشید