• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب اطلس بافت شناسی دیفیوره diFiore’s Atlas of Histology 13th | کافه پزشکی

دانلود کتاب اطلس بافت شناسی دیفیوره ویرایش سیزدهم

کتاب اطلس بافت شناسی دیفیوره Atlas of Histology with Functional Correlations 13th با فوتومیکروگرافی ایده آل و واقعی به یک مرجع معتبر در علم بافت شناسی تبدیل شده است. نسخه سیزدهم اطلس بافت شناسی دیفیوره درک غنی از مفاهیم بافت شناسی اولیه را فراهم می کند که همه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی باید بدانند. تصاویر واقع گرایانه و تمام رنگی و همچنین عکس های واقعی از ساختارهای بافت شناسی، بحث های ارزشمند پیرامون این علم را تکمیل می کند. همراه کافه پزشکی باشید