• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas 14th | کافه پزشکی

دانلود کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا ویرایش چهاردهم

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas 14th معتبرترین متن حال حاضر علم بافت شناسی است و به زیبایی برای افزایش درک و بینش بهتر نسبت به حوزه بافت شناسی تلاش می کند. سوالات چهار گزینه ای پایان فصل، ویژگی جدید این کتاب است که شما به کمک آن می توانید اطلاعات کاربردی و مهم هر فصل را مرور کنید. عکس های بالینی جدید به هر فصل اضافه شده است

طرح های رنگی گرافیکی، جزئیات دقیق و مورد نیاز برای تقویت مفاهیم کلیدی را فراهم می سازند و مطالب را برای درک آسان می کنند. همراه کافه پزشکی باشید