• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب نورولوژی بالینی امینف Michael Aminoff Clinical Neurology 9th | کافه پزشکی

دانلود کتاب نورولوژی بالینی امینف ویرایش نهم

مفاهیم کلیدی مغز و اعصاب بالینی را با رویکرد تمرینی منحصر به فرد کتاب نورولوژی بالینی امینف Michael Aminoff Clinical Neurology ویرایش نهم فرا بگیرید. برای بیش از دو دهه، کتاب نورولوژی بالینی امینف به دانشجویان و پزشکان کمک کرده اند تا ارتباط بین علوم مغز و اعصاب پایه و رویکردهای فعلی در تشخیص و درمان بیماری ها را درک کنند. با توجه به رویکرد تمرین گرا به مغز و اعصاب بر اساس علائم ارائه شده توسط بیمار، این کتاب تمام رنگی نکاتی را ارائه می دهد که روشن ترین و کارآمد ترین مقدمه موجود در این زمینه به حساب می آید. همراه کافه پزشکی باشید