• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره بیماری آنانسفالی یا بی مخ زایی (Anencephaly) | کافه پزشکی

آنسفالی

آنانسفالی نوعی نقص هنگام تولد است که در آن مغز و استخوان جمجمه جنین در رحم به طور کامل شکل نمی گیرند؛ در نتیجه مغز کودک، به ویژه مخچه، بسیار کوچک می شود. مخچه بخشی از مغز است که تفکر، حرکت و حواسی مانند لامسه، بینایی و شنوایی را شامل می شود.

آنانسفالی نقص لوله عصبی محسوب می شود. لوله عصبی یک مسیر باریک است که به طور معمول در هنگام رشد جنین بسته می شود و مغز و نخاع را تشکیل می دهد. لوله عصبی معمولاً تا هفته چهارم بارداری شکل می گیرد اما اگر اینطور نشود، نتیجه می تواند آنانسفالی باشد. همراه کافه پزشکی باشید

آشنایی با دستگاه MRI | کافه پزشکی

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) تکنیکی است که از یک میدان مغناطیسی و امواج رادیویی برای ایجاد تصاویر دقیق از اندامها و بافتها در بدن شما استفاده می کند.

بیشتر دستگاه های MRI بزرگ و شکل لوله هستند. هنگامی که شما در داخل دستگاه MRI قرار می گیرید، میدان مغناطیسی به طور موقت اتم های هیدروژن را در بدن شما تنظیم می کند. امواج رادیویی موجب می شود این اتم های هم تراز سیگنال های بسیار ضعیف تولید کنند که برای ایجاد تصاویر MRI در مقیاس یکسان استفاده می شود. دستگاه MRI همچنین می تواند برای تولید تصاویر ۳ بعدی که از زوایای مختلف دیده می شود، استفاده شود. همراه کافه پزشکی باشید