• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آشنایی با دستگاه پالس اکسی متر ؛ محدودیت ها و نحوه کار | کافه پزشکی

پالس اکسی متر

پالس اکسیمتری (ارزیابی از نظر هیپوکسی): روشی برای تعیین هیپوکسی در بیماران است و درصد هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن را نشان می‌دهد. پالس اکسیمتری بررسی غیرتهاجمی اشباع اکسیژن شریانی می‏باشد که از طریق اتصال یک گیره یا پروب به لاله‏ ی گوش یا انگشت بیمار ممکن می‌گردد. درصد بیان ‏شده در واقع نسبت اکسیژن به هموگلوبین است. همراه کافه پزشکی باشید