• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

انواع زگیل و راه های درمان آن | کافه پزشکی

زگیل

زگیل ها توده های کوچکی هستند که اغلب روی پوست دست و پا ایجاد می شوند. انواع زگیل ها از نظر ظاهری متفاوت هستند و ممکن است به صورت انفرادی یا خوشه ای رشد کنند. برخی از آنها به احتمال زیاد روی نواحی خاص بدن تأثیر می گذارند. به عنوان مثال ، وروکا زگیل هایی هستند که معمولاً در کف پا ایجاد می شوند.

زگیل ها غیر سرطانی هستند اما می توانند شبیه سرطان های خاصی باشند. بیشتر افراد در مقطعی از زندگی خود دارای زگیل خواهند بود. این شرایط بیشتر بر کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد. همراه کافه پزشکی باشید