• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : زفیرلوکاست Zafirlukast | کافه پزشکی

زفیرلوکاست

زفیرلوکاست یک داروی مهار کننده لوکوترین است که در دسته تعدیل کننده های لوکوترین جای دارد. لوکوترین ها موادی شیمیایی هستند که هنگام تنفس آلرژن هایی مانند گرده در بدن شما ترشح می شوند. این مواد شیمیایی باعث تورم ریه ها و سفت شدن عضلات اطراف راه هوایی شما می شوند و می توانند باعث ایجاد نشانه هایی مانند بیماری آسم شود. همراه کافه پزشکی باشید