• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • م
 • هـ
 • ع
 • ل
 • غ

چه داروهایی رو قبل از عمل جراحی باید قطع کرد ؟ | کافه پزشکی

تصمیم گیری در مورد اینکه بیمار دارو های معمول خود را قطع یا مصرف کند قسمتی از پروسه پره مدیکاسیون بیهوشی است . ما به طور قطعی نمی توانیم معیاری ثابت برای قطع یا مصرف داروهای قبلی بیمار تعیین کنیم و این نکته در فرد به فرد متفاوت است و بر اساس تاریخچه پزشکی و هم چنین نوع عمل جراحی و تکنیک بیهوشی تعیین می شود . طبق گفته اصول بیهوشی میلر ، ادامه دادن همه داروها برای بیماران با بیماری شدید یا آنهایی که جراحی با خطر کم یا شدید دارند و تحت بیهوشی نوروآگزیال یا تجویز آرامبخش قرار می گیرند بهترین انتخاب است . همراه کافه پزشکی باشید

samandehi