• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آناکینرا Anakinra | کافه پزشکی

آناکینرا

آناکینرا از دسته داروهای ضد روماتیسم است و اثر مواد شیمیایی که در بدن باعث ایجاد التهاب و پاسخ ایمنی می شوند را کاهش می دهد. این دارو برای درمان نشانه های متوسط تا شدید آرتریت روماتوئید در بزرگسالان استفاده می شود. آناکینرا به کاهش پروسه ی بیماری کمک می کند. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : آلفنتانیل Alfentanil | کافه پزشکی

آلفنتانیل

آلفنتانیل یک داروی ضد درد قوی از دسته داروهای ضد درد اپیوئیدی است که فرد را در معرض اعتیاد و سومصرف آن قرار می دهد. سومصرف آلفنتانیل می تواند منجر به اوردوز و مرگ شود. این دارو برای ایجاد بیهوشی و بی دردی جهت عمل جراحی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : آدالیمومب Adalimumab | کافه پزشکی

آدالی مومب

آدالیمومب دارویی از دسته داروهای ضد روماتیسم است و اثر موادی که در بدن باعث التهاب می شوند را کاهش می دهد. آدالیمومب معمولا برای درمان بیماری های التهابی در بزرگسالان مثل کولیت اولسراتیو، آرتریت ها، بعضی از بیماری های خود ایمنی، پسوریازیس پلاک مانند و بعضی از شرایط پوستی مثل هیدرادنیت چرکی استفاده می شود.

این دارو در درمان بیماری کوهن و آرتریت جوانان و التهاب چشم در افراد بالغ و کودکان استفاده نیز می شود. همراه کافه پزشکی باشید