• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پتیدین Pethidine | کافه پزشکی

پتدین یک داروی ضد درد مخدری است که برای درمان درد های متوسط تا شدید استفاده می شود. این دارو ممکن است برای بی دردی در اعمال جراحی زنان و زایمان و بی دردی و کاهش لرز بعد از عمل جراحی استفاده شود. همراه کافه پزشکی باشید