اطلاعات دارویی : سیکلوسرین Cycloserine | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : کوتریموکسازول Co-trimoxazole | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
     

نظر بدهید

گیاهان سرشار از آهن و نکته های جذب بیشتر آهن از مواد غذایی | کافه پزشکی

معمولا جهت دریافت آهن، گوشت قرمز و جگر مصرف می کنیم، اما برای گیاهخواران امری غیر ممکن است که گوشت قرمز و جگر مصرف کنند، پس با این وجود گیاهخواران باید از گیاهان سرشار از آهن جهت تامین آهن بدن خود استفاده کنند.
نظر بدهید

درمان کمر درد با ۶ ورزش ویلیامز | کافه پزشکی

کمر درد یکی از دردهای شایع می باشد که هر فرد در زندگی حداقل یک بار آنرا تجربه کرده است، افرادی که کار آنها بیشتر با خم کردن کمر، ایستادن زیاد و فشار بر کمر است در طول زندگی ببیشتر با کمر درددست و پنجه نرم می کنند.
نظر بدهید

اطلاعات دارویی : کلوگزاسیلین Cloxacillin | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
       

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : کلوفازیمین Clofazimine | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
     

نظر بدهید
منــــوها