اطلاعات دارویی : آموکسی سیلین Amoxicillin | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
       

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
     

نظر بدهید

احیای قلبی ریوی (CPR) + ویدیو آموزشی و گایدلاین ۲۰۱۵ | کافه پزشکی

در این پست از کافه پزشکی قصد داریم به بررسی مسئله مهم احیای قلبی ریوی (CPR) بپردازیم . مسئله ای که می تواند حیات را مجددا به فردی ببخشد . ضمن اینکه ویدیویی برای شما آماده کردیم که احیای قلبی ریوی را در ۴ دقیقه توضیح می دهد . پس تا پایان این پست کافه پزشکی را ترک نکنید !

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate | کافه پزشکی

 داروهای ضد کرم
   

نظر بدهید
منــــوها