• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

رنگ چشم

تعیین رنگ چشم جنین | کافه پزشکی

رنگ چشم پدر و مادر را انتخاب کنید:

پدر

چشم سبز چشم قهوه ای چشم آبی

مادر

چشم سبز چشم قهوه ای چشم آبی

نتیجه رنگ چشم فرزند شما

رنگ احتمالی چشم فرزند شما طبق نمودار زیر است

کودک شما کدام ژن را برای رنگ چشم به ارث می برد؟

رنگ چشم یک ویژگی جسمی است که با به ارث بردن ژن ها از هر دو والدین تعیین می شود. کودک ۵۰٪ از مواد ژنتیک رنگ چشم را از هر یک از والدین خود به ارث می برد.. سه جفت الل وجود دارد که مسئول رنگ چشم هستند و هر الل به رنگ قهوه ای، سبز یا آبی می باشد. آلل قهوه ای بر سبز و آبی غالب است. سبز بر آبی غالب است و آبی به طور کلی در حالت مغلوب است.

رنگ چشم جنین هم به رنگ چشم والدین و هم به اینکه الل ها غالب یا مغلوب هستند بستگی دارد. كودک ممكن است از والدین دو الل غالب، یک غالب یک مغلوب و یا دو آلل مغلوب دریافت کند.

 • اگر الل مغلوب (آبی) از والدین و الل غالب (قهوه ای) از والدین دیگر دریافت کند، کودک چشم قهوه ای خواهد داشت.
 • رنگ آبی بستگی به این دارد که الل های آبی از هر دو والدین دریافت شود. از آنجا که آبی مغلوب است و آلل غالب وجود ندارد، کودک چشم آبی خواهد داشت.
 • اگر الل سبز از یک والد و یک الل سبز و یا یک الل آبی از والد دیگر دریافت کند، کودک چشم های سبز خواهد داشت.

تا زمانی که کودک سه ساله شود، نمی توانید رنگ دقیق چشمان کودک را مشاهده کنید زیرا کودکان زمان لازم برای تولید ملانین رنگدانه را به مرور زمان پیدا می کنند.

چه چیزی رنگ چشم را تعیین می کند؟

هموزیگوت و هتروزیگوس

فرد دو نسخه از هر ژن دارد؛ یکی را از مادر به ارث می برد و دیگری را از پدر. هموزيگوس بدان معناست كه دو نسخه با هم مطابقت دارند يا غالب هستند (با دو حرف بزرگ، BB) و هتروزيگوت به معنای اينكه دو نسخه ژن متفاوت يا مغلوب هستند (با دو حرف كوچک، bb).

رنگ چشم غالب

قهوه ای و سبز رنگ غالب چشم هستند. اگر هر دو والد رنگ چشم یکسانی داشته باشند، ۷۵ تا ۹۵ درصد احتمال دارد که کودک چشم قهوه ای یا سبز داشته باشد.

رنگ چشم مغلوب

آبی رنگ چشم مغلوب است. اگر پدر و مادر هر دو چشمان قهوه ای داشته باشند، احتمال کمی دارد که کودک چشم چشم آبی داشته باشد.

ژنوتیپ

ژنوتیپ ترکیب ژن برای یک ویژگی خاص است که در این حالت، ویژگی خاص رنگ چشم است. ژنوتیپ مادر و پدر، رنگ چشم بچه را تعیین می کنند.

فنوتیپ

فنوتیپ ظاهر فیزیکی ژنوتیپ است که در این حالت، ویژگی خاص رنگ چشم است.

آیا چشم های نوزاد شما آبی رنگ خواهد ماند؟

بیشتر نوزادان متولد شده دارای رنگ چشم آبی هستند که ممکن است با گذشت زمان تغییر رنگ دهد. اگر هر دو والد ژن های آبی مغلوب خود را به کودک منتقل کنند، چشم های کودک به رنگ آبی باقی خواهد ماند. اگر اینگونه نباشد، رنگ چشم کودک با افزایش سن به رنگ دائمی (قهوه ای، سبز یا هر رنگ دیگر) تغییر می کند. در زمان تولد نقص رنگدانه ملانین وجود دارد اما با گذشت زمان عنبیه شروع به تولید ملانین می کند. رنگ آمیزی سطح چشم نوزاد در حدود شش ماه تا یک سال طول می کشد.

در هنگام تولد، رنگ چشم نوزاد بسیار روشن است زیرا نوزادان تازه متولد شده ملانین فعال ندارند که سلول ها را تیره کند. هنگامی که کودک شما ۶ ماهگی را پشت سر می گذارد، رنگ چشم شروع به تغییر می کند. به تدریج، رنگ چشم مطابق با ارث ژنتیکی، رنگ متفاوتی به خود می گیرد. تا سن سه سالگی بچه ها رنگ چشم مشخصی دارند که دیگر تغییر نمی کند.

تفسیر رنگ چشم جنین

 • اگر هر دو والدین چشم آبی داشته باشند، ۹۹٪ احتمال آبی شدن رنگ چشم جنین وجود دارد.
 • اگر والدین هر دو چشم قهوه ای داشته باشند، ۷۵٪ احتمال قهوه ای شدن رنگ چشم وجود دارد.
 • اگر والدین هر دو چشم سبز داشته باشند، ۹۹٪ احتمال دارد که کودک نیز چشم سبز داشته باشد.
 • اگر والدین هر دو چشم فندقی داشته باشند، ۹۹٪ احتمال آن وجود دارد که کودک نیز چشم فندقی داشته باشد.

رنگ فندقی هنوز یک راز است. ماشین حساب رنگ چشم نمی تواند به طور دقیق احتمال فندقی شدن رنگ چشم را پیش بینی کند زیرا این رنگ غالباً ترکیبی از رنگ های قهوه ای، سبز و کهربایی است.

 

منبع : momjunction.com | ترجمه اختصاصی کافه پزشکی