• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

کارشناسی ارشد پرستاری

معرفی کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری و دانلود دفترچه سوالات کنکور ۹۶ تا ۹۸ | کافه پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری شاخه ای از علوم پزشکی است که فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی در رشته های مجاز می توانند در دوره ارشد در آن شرکت کرده و به عنوان عضویاز تیم تخصصی در هر یک از مجموعه های پرستاری داخلی جراحی، روان پرستاری، پرستاری ویژه، بهداشت، مدیریت و کودکان می توانند فعالیت کنند. همراه کافه پزشکی باشید

آنچه در این پست کافه پزشکی خواهید دید

بازار کار گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

بازار کار این رشته در چهار گرایش پرستاری داخلی – جراحی، روان پرستاری، پرستاری کودکان و پرستاری سلامت جامعه خلاصه می شود. مابقی گرایش ها نیز تحت عنوان پرستاری نظامی، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، پرستاری توانبخشی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت های ویژه و پرستاری سالمندی تقسیم بندی می شود.

پرستاری داخلی – جراحی

فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در مراکز درمانی، مراکز مشاوره، مراکز نگهداری و آسایشگاه ها، مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا، اورژانس پیش بیمارستانی، مراکز پژوهشی، زمینه های پزشکی ورزشی و سایر عرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری مشغول به کار شوند.

روان پرستاری

این افراد مشکلات جسمی و روانی بیماران، مراقبت های پرستاری مورد نیاز، اجرای دستورات دارویی و آموزش به بیماران در زمینه مراقبت از خود و سایر موارد مربوط به بیماران دارای اختلالات روانی را مدیریت می کنند. این افراد همچنین پست سوپروایزر، سرپرستار و یا مدیر پرستاری بخش اعصاب و روان بیمارستان را برعهده می گیرند و به انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط می پردازند.

پرستاری کودکان

این افراد می توانند در بیمارستان ها، مراکز درمانی و مراکز توان بخشی کودکان، مراکز مراقبت های سرپایی، کانون های اصلاح و تربیت، مدارس، مراکز تحقیقاتی پژوهشی، پرورشگاه ها و کلیه مجموعه های نیازمند به خدمات پرستاری اطفال مشغول به کار شوند.

پرستاری سلامت جامعه

مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، مراکز توانبخشی، مدارس، مراکز درمان اعتیاد، کلیه مجموعه های نیازمند به خدمات پرستاری و مراکز تحقیقاتی پژوهشی از زمینه های فعالیت این گرایش است. این افراد همچنین نقش های مختلفی از قبیل پیشگیری، مراقبت، مشاوره و مدیریت نیز بر عهده دارند.

رشته های مجاز برای پذیرش در کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

برای تمامی گرایش ها کارشناسی پرستاری نیاز است. فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری و اتاق عمل می توانند در پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان و پرستاری مراقبت های ویژه شرکت کنند. فارغ التحصیلان فوریت های پزشکی نیز با سابقه دو سال کار بالینی می توانند در پرستاری اورژانس شرکت کنند.

آپدیت ۱۴۰۰

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 • پرستاری داخلی جراحی: ۴ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۲ واحد
 • پرستاری کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد روان پرستاری

 • پرستاری داخلی جراحی: ۲ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۴ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 • پرستاری داخلی جراحی: ۲ واحد
 • بهداشت جامعه: ۴ واحد
 • سلامت روان: ۲ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 • پرستاری داخلی جراحی: ۲ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۲ واحد
 • بهداشت کودکان: ۴ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

 • پرستاری داخلی جراحی: ۲ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۳ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 • پرستاری داخلی جراحی: ۳ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۱ واحد
 • بهداشت کودکان: ۳ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۳ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری روانبخشی

 • پرستاری داخلی جراحی: ۳ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۳ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 • پرستاری داخلی جراحی: ۴ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۲ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 • پرستاری داخلی جراحی: ۴ واحد
 • بهداشت جامعه: ۲ واحد
 • سلامت روان: ۲ واحد
 • بهداشت کودکان: ۲ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۲ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 • پرستاری داخلی جراحی: ۴ واحد
 • بهداشت جامعه: ۳ واحد
 • سلامت روان: ۳ واحد
 • بهداشت کودکان: ۱ واحد
 • بهداشت مادران و نوزادان: ۱ واحد
 • زبان عمومی: ۲ واحد

آپدیت ۱۴۰۰

منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

پرستاری داخلی و جراحی

 • Brunner and suddarth’s of medical- surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition
 • Medical-surgical nursing: clinical management for positive outecomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition
 • Phipp’s medical- surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

پرستاری کودکان

 • Wong’s nursing care of infants and children/ Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. 8th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier, last edition

پرستاری بهداشت جامعه

 • Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster. 6th ed. St. Louis: Mosby last edition
 • Community health nursing: theory andpractice/ Claudia M. smith, Frances A. Manure. 2th ed. Philadelphia: W.B. Saunders last edition
 • پارک جان اورت ۱۹۲۸ درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی- مولفان: جی. ای. پارک. ک. پارکر. برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی ویرایش هفدهم تهران. انتشارات سماط آخرین ویرایش
 • برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد ۶- تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

 • Meternity and women’s health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon e. perry. 8th ed.st. Louis: Mosby last edition
 • Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins last edition

روان پرستاری

 • Psychiartic nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday worret- 5th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier last edition
 • Mental health nursing: an introductory text/ Barbara B. Bauer, signes Hill/ Philadelphia: W.B Saunders, last edition

آپدیت ۱۴۰۰

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری در دانشگاه ها

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش۶۲
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۴۱
دانشگاه علوم پزشکی البرز۴۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۴۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۴۲
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۴۱
دانشگاه علوم پزشکی سمنان۴۰
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶۲
دانشگاه علوم پزشکی قم۶۲
دانشگاه علوم پزشکی کردستان۴۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۴۵
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۳۵
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۴۵
دانشگاه علوم پزشکی مازندران۶۵
دانشگاه علوم پزشکی یزد۴۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران۲۱
علوم بهزیستی و توانبخشی۴۰

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک۵۲
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۶۲
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۶۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۶۳
دانشگاه علوم پزشکی اهواز۶۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی ایلام۴۲
دانشگاه علوم پزشکی بابل۴۲
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله۳۵
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۶۰
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۵۱
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۴۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۶۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران۸۲
دانشگاه علوم پزشکی جهرم۶۲
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۷۲
دانشگاه علوم پزشکی زابل۴۲
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۵۲
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۵۱
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۴۲
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۵۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۶۲
دانشگاه علوم پزشکی فسا۵۰
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۵۲
دانشگاه علوم پزشکی کردستان۴۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۴۲
دانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۲
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۶۲
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۴۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۶۲
دانشگاه علوم پزشکی همدان۵۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۳۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی ایلام۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بابل۳۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۳۲
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد۳۱
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شاهد۴۲
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۲
علوم بهزیستی و توانبخشی۴۰
دانشگاه علوم پزشکی قزوین۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گلستان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گناباد۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی مازندران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی یزد۴۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اهواز۳۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۳۱
دانشگاه تربیت مدرس۴۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی جهرم۴۰
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۴۰
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۱
علوم بهزیستی و توانبخشی۴۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گناباد۴۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۳۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۳۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اراک۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اهواز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۳۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۱
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۳۰
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی سمنان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی همدان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۳۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک۳۱
دانشگاه علوم پزشکی ارتش۵۲
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳۱
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۴۱
دانشگاه علوم پزشکی اهواز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله۳۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۲
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی زابل۳۰
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۲۱
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۲۱
دانشگاه علوم پزشکی سمنان۳۰
دانشگاه علوم پزشکی شاهد۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۵۲
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی قزوین۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کردستان۳۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گلستان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی گناباد۲۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی لرستان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی مازندران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۴۱
دانشگاه علوم پزشکی همدان۴۱
دانشگاه علوم پزشکی یزد۳۱
مرکز قلب شهید رجایی۱۰۰

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بابل۳۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۴۱
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۳۰
دانشگاه علوم پزشکی یزد۲۱

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله۴۸

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری

نام دانشگاهظرفیت دوره عادیظرفیت دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اراک۴۱
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۲۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اهواز۳۱
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۲۱
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۲۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۳۱
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۱
علوم بهزیستی و توانبخشی۳۰
دانشگاه علوم پزشکی قزوین۳۱
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۲۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۲۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۲۱
دانشگاه علوم پزشکی مازندران۲۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۳۰
دانشگاه علوم پزشکی همدان۲۱
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۳۰

دروس دوره کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نام درستعداد واحد
روش تحقیق۲
آمار پیشرفته۳
پرستاری داخلی جراحی (۱)۳
طرح و برنامه ریزی درسی۲
مفاهیم و نظریه های پرستاری۲
زبان تخصصی۳
فیزیولوژی پیشرفته۲
روش ها و فنون تدریس۲
پروژه سمینار تحقیق۲
پرستاری داخلی جراحی (۲)۳
اطلاع رسانی پزشکی۱
سمینار مسائل۲
سنجش و اندازه گیری۲
تمرین تدریس۲
پرستاری داخلی جراحی (۳)۳

دروس کارشناسی ارشد پرستاری روان پرستاری

نام درستعداد واحد
اصول سلامت روان ۵۱
اخلاق حقوق و قانون در روان پرستاری ۵۱
نظریه ها و الگوهای روان پرستاری و کاربرد آن ها۲
مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی ۵۱
روش های آموزشی ۵۱
داروشناسی اختصاصی ۵۱
اصول مشاوره در روان پرستاری۱
اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روان پرستاری۲
مداخلات روان پرستاری فردی۲
مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی۲
مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان۲
اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روان پرستاری ۵۱
پرستاری اعتیاد۱
فوریت های روان پرستاری۱
کارورزی۶
پایان نامه۴

دروس کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

نام درستعداد واحد
اخلاق پرستاری در کودکان و روابط حرفه ای ۵۱
نظریه های الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها۲
مدیریت پرستاری بالینی ۵۱
آشنایی با روش های آموزشی ۵۱
بیماری های ژنتیک و مشاوره۱
بررسی وضعیت سلامت کودک ۵۱
تکامل و سلامت خانواده۱
پرستاری در دوره نوزادی۲
پرستاری در دوره شیرخوارگی۲
پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی۲
پرستاری در سنین مدرسه۲
پرستاری در سنین نوجوانی۲
سلامت روان کودکان و نوجوانان۱
پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا۱
کارورزی۶
پایان نامه۴

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

نام درستعداد واحد
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای ۵۱
نظریه های و الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آن ها۲
برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای سلامت جامعه۲
روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه۲
اپیدمیولوژی پیشرفته۲
سلامت زنان و مردان در سنین باروری۲
ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم۲
اقتصاد و پرستاری۱
فرهنگ و پرستاری۱
نظام های عرضه خدمات سلامت ۵۱
پرستاری سلامت جامعه (خانواده) ۵۲
پرستاری سلامت جامعه (گروه های آسیب پذیر) ۵۲
سلامت روان کودکان و نوجوانان۱
پایان نامه۴
کارورزی۶

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

نام درستعداد واحد
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای۱٫۵
نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها۲
مدیریت پرستاری بالینی۱٫۵
روش های تدریس و برنامه ریزی آموزشی۱٫۵
اپیدمیولوژی در سالمندی۲
بررسی وضعیت سلامت سالمند۲
داروشناسی سالمندی و فرآورده های مکمل۲
سالمندی سالم و فعال۲
بیماری ها و اختلالات جسمی و عملکردی۴
وضعیت روانشناختی بیماری ها و اختلالات روانی۳
مسائل و مشکلات اجتماعی۳
ساختار ها و سیستم های مراقبتی۳
پایان نامه۴

در آخر، سوالات دفترچه کنکور سراسری رشته کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ را برای شما آماده کرده ایم که می توانید در یک فایل فشرده از باکس دانلود زیر اقدام به دانلود کنید.

 

 • دانلود سوالات آزمون کنکور کارشناسی ارشد پرستاری 1396 تا 1398: لینک دانلود
 • حجم: 1.5 مگابایت
 • منبع: کافه پزشکی
 • زبان(ها): فارسی

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد