• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اینترفرون گاما

اطلاعات دارویی : اینترفرون گاما Interferon Gamma | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
   

موارد مصرف اینترفرون گاما

اين دارو براي كاهش احتمال بروز و شدت عفونت هاي همراه با بيماري گرانولوماتوز مزمن و درمان پوكي استخوان شديد و بدخيم (براي تاخير در زمان پيشرفت بيماري) مصرف مي شود.

مکانیسم اثر اینترفرون گاما

اينترفرون gamma-lb داراي يك زنجيره پپتيدي با ۱۴۰ اسيد آمينه مي باشد. اينترفرون ها گروهي ازپروتئين ها يا گليكوپروتئين هاي طبيعي هستند كه توسط سلول هاي اوكاريوت و در پاسخ به عفونت هاي ويروسي يا ساير محرك هاي بيولوژيك توليد مي شوند. اگرچه اينترفرون ها داراي خواص مشتركي مي باشند، ولي اينترفرون-گاما داراي اثرات فعال كنندگي فاگوسيت ها(مثل توليد متابوليت هاي اكسيژن در داخل فاگوسيت ها) مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه اينترفرون-گاما باعث افزايش متابوليسم اكسيداتيو ماكروفاژهاي بافتي ، افزايش سايتوتوكسيستي وابسته به پادتن و فعاليت سلول هاي كشنده طبيعي مي شود. بر خلاف اينترلوكين ۴، اينترفرون-گاما سطحIgE و توليد كلاژن را كاهش مي دهد. اين فرآورده همچنين سطح سرمي اينترلوكين ۲، ترشح H2O2 توسط منوسيت ها و نسبت سلول هاي T4 به سلول هاي T8 را افزايش مي دهد.

فارماکوکینتیک اینترفرون گاما

نيمه عمر اين فرآورده ۳۸ دقيقه، ۹/۲ ساعت و ۹/۵ ساعت به ترتيب براي تزريق داخل وريدي، داخل عضلاني و زير جلدي مي باشد. زمان لازم براي رسيدن به حداكثر غلظت با تزريق زيرجلدي و داخل عضلاني به ترتيب برابر ۷ و ۴ ساعت است.

منع مصرف اینترفرون گاما

در صورت حساسيت مفرط به اينترفرون گاما، محصولات باكتريE.coliيا هر يك از اجزاء فرآورده نبايد مصرف شود.
 

عوارض جانبی اینترفرون گاما

كاهش تعداد گلبولهاي سفيد، تب، جوشهاي پوستي، سردرد، سندرم شبه آنفلوآنزا، اسهال، تهوع، استفراغ، ناراحتي هاي قلبي و عصبي و واكنشهاي موضعي در محل تزريق از عوارض جانبي عمده اين دارو مي باشند.

تداخلات دارویی اینترفرون گاما

مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي كاهنده فعاليت مغز استخوان و پرتودرماني باعث كاهش شديد فعاليت مغز استخوان مي شود.

هشدار ها اینترفرون گاما

۱٫ هنگام مصرف براي بيماران مبتلا به تشنج يا اختلالات CNS و بيماران قلبي و بيماران مبتلا به ضعف مغز استخوان، مالتيپل اسكلروزيس، لوپوس اريتماتوز سيستميك احتياط لازم به عمل آيد. 
۲٫ در صورت بروز واكنش حاد حساسيتي، مصرف دارو فوراً بايد قطع و از روشهاي درماني مناسب استفاده شود.

توصیه های دارویی اینترفرون گاما

۱٫ انجام آزمايشات ذيل قبل از درمان و با فواصل ۳ ماهه در حين درمان بيماران مبتلا به گرانولوماتوز توصيه مي شود: آزمايشات خون شناسي(شمارش كامل سلول هاي خوني، شمارش تمايزي و پلاكت ها) و آزمايشات بيوشيميايي(آزمايشات مربوط به فعاليت كبد و كليه) و آزمايش ادرار. 
۲٫ بهترين محل تزريق زيرجلدي در عضله دلتوئيد يا ران مي باشد. 
۳٫ ويال فرآورده يك بار مصرف بوده، لذا مقدار استفاده نشده را بايد دور انداخت.
۴٫ تمام اوقات اين فرآورده بايد در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد نگهداري ولي از انجماد آن جلوگيري كرد. از بهم زدن شديد فرآورده بايد خودداري شود. اگر فرآورده بيش از ۱۲ ساعت در حرارت اتاق قرار گرفت، بايد آن را دور ريخت.

دارو های هم گروه اینترفرون گاما

 Fingolimod
 Glatiramer Acetate
 Interferon Beta-1A
 Interferon Beta-1-B
 Lenalidomide
 Natalizumab
 Thalidomide
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Lactation: Not known whether excreted in breast milk, discontinue drug or do not nurse
 

اشکال دارویی 

INTERFERON GAMMA 100MCG
 
منبع : وبسایت دارویاب

 


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد