• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

نویراپین

اطلاعات دارویی : نویراپین Nevirapine | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
      

موارد مصرف نویراپین

ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). 

الف- عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس): 
بزرگسالان: ۲۰۰mg از راه خوراکی، روزی ۱بار برای ۱۴روز و سپس۲۰۰mg از راه خوراکی عر ۱۲ ساعت. 
کودکان ۲ماه تا ۸ سال : ۴mg/kg از راه خوراکی، روزی ۱بار برای ۱۴روز و سپس۴mg/kg از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت. 
کودکان ۸سال و بیشتر: ۴mg/kg از راه خوراکی، روزی ۱بار برای ۱۴روز و سپس۴mg/kg از راه خوراکی هر ۱۲ ساعت. 

ب- پیشگیری از انتقال HIV از مادر به جنین در زنان بدون درمان قبلی با داروهای ضد آنتی رترو ویروس 
بزرگسالان: ۲۰۰mg از راه خوراکی در شروع زایمان 
نوزادان: ۲mg/kg از راه خوراکی در عرض ۴۸تا ۷۲ ساعت بعد از تولد

مکانیسم اثر نویراپین

دارو سبب مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس شده و نیز آنزیم DNA پلیمراز وابسته به DNA و RNA را نیز مهار می کند.

فارماکوکینتیک نویراپین

فراهم زیستی دارو بیش از ۹۰% بوده و به میزان ۶۰% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توزیع گسترده ای در بدن داشته، از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد.
 

عوارض جانبی نویراپین

تب، سردرد، نوروپاتی محیطی، تهوع، اسهال، استوماتیت، نوتروپنی، هپاتیت، سمیت کبدی، میالژی، راش، سندروم استیونس-جانسون.

تداخلات دارویی نویراپین

مصرف همزمان نویراپین با داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های پروتئاز و کتوکونازول ممکن است سبب کاهش سطح سرمی داروهای قید شده شود.

دارو های هم گروه نویراپین

 Delavirdine
 Efavirenz
 Etravirine
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Lactation: HIV+ women are advised not to breastfeed
 

اشکال دارویی 

 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

6 − 2 =