• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : بوپرنورفین Buprenorphine | کافه پزشکی

بوپرنورفین

ایمپلنت بوپرنورفین (قرار دادن دارو زیر پوست) برای درمان اعتیاد به مواد مخدر در افرادی که اعتیاد آنها قبلا با فرم های دیگر بوپرنورفین کنترل شده است استفاده می شود. ایمپلنت بوپرنورفین برای افراد بالغ و نوجوانانی که حداقل ۱۶ سال سن دارند استفاده می شود.

ایپملنت های بوپرنورفین در داروخانه های معتبر و تحت پوشش یک برنامه خاص موجود است و برای درمان درد مصرفی ندارند. همراه کافه پزشکی باشید