• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ Basic & clinical pharmacology 14th | کافه پزشکی

دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ویرایش چهاردهم

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ Basic & clinical pharmacology 14th به روزترین، جامع ترین و معتبرترین متن علم پزشکی در زمینه داروشناسی است که به تصاویر تمام رنگی جدید مزین شده است. این کتاب برای استفاده در برنامه های درسی بسیاری از دوره های فارماکولوژی و کوریکولوم یکپارچه دیگر رشته ها سازماندهی شده است و مفاهیم مهمی را که دانشجویان باید در مورد علم فارماکولوژی و کاربرد آن در بالین داشته باشند را پوشش می دهد.

انتخاب موضوع و ترتیب ارائه آن براساس تجربه چند ساله نویسندگان در آموزش این موارد به هزاران نفر از پزشکان، داروسازها، دندانپزشک ها، پرستار ها و سایر دانشجویان علوم پزشکی است. برای دانلود فارماکولوژی کاتزونگ همراه کافه پزشکی باشید