• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آزمایش خون : پدیده داسی شكل شدن گلبولها | کافه پزشکی

این آزمایش در افراد سیاه پوست مورد تجویز دارد. علت ایجاد آن وجود نوع خاصی از هموگلوبینی بنام هموگلوبین S است كه در آن بجای اسید گلوتامیك در اسید آمینه شماره شش زنجیره بتا گلوبولین نرمال ، اسید آمینه والین وجود دارد. این هموگلوبین در شرای هیپوكسی سبب میشود كه گلبول سرخ تغییر شكل داده و به فرم داسی درآید. كه این پدیده را Sickling میگویند . همراه کافه پزشکی باشید

با داسی شدن گلبول سرخ خیلی زود لیز شده ودر عروق خیلی ریز ، انباشته میگردند و سبب انسداد عروق میشود.نتیجه آن در دهان بصورت ایجاد زخم و در ارگانهای دیگر ، انفاركتوس آن عضو میباشد.

در این آزمایش بطور مصنوعی شرایط هیپوكسی برای خون ایجاد مینمایند و پدیده داسی شكل شدن را مشاهده مینمایند. به این منظور یك قطره خون بیمار را روی لام قرار داده و به آن بی سولفیت سدیم ( جاذب اكسیژن ) افزوده و روی آن لامل قرار میدهند. معمولا پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ونهایتاٌ تا نیم ساعت بعد پدیده داسی شكل شدن را بررسی مینمایند.

لازم به توضیح است كه آنمی داسی شكل بدو صورت Sickel cell disease و Sickel cell trait میباشد. نوع اول حالت هموزیگوت بیماری است و علائم بالینی را بطور واضح داریم . زیرا در این حالت ۷۵ تا ۹۵ درصد هموگلوبین بیمار از نوع Hb – s میباشد و بقیه هموگلوبین از نوع غیر طبیعی F

هموگلوبین های طبیعی عبارتند از :

۱٫ Hb A %97 

۲٫ Hb A2 %3

۳٫ Hb F %۱  

همراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.

 


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد