• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود کتاب آسیب شناسی پایه رابینز Robbins Basic Pathology 10th | کافه پزشکی

کتاب آسیب شناسی پایه رابینز Robbins Basic Pathology 10th یک بینش قابل درک، قابل اعتماد و جامع از اصول پاتولوژی انسان ارائه می دهد که ایده آل دانشجویان پر مشغله امروز است. این نسخه به طور کامل تجدید نظر و به روز شده است و تاکید قوی بر پاتوژنز و ویژگی های بالینی دارد. اضافه کردن آثار گرافیکی جدید و نمودارهای شماتیکی به منظور کمک بیشتر به درک فرآیندهای پاتولوژیک کلیدی، از ویژگی های اصلی ادیشن دهم این کتاب است. برای دانلود کتاب پاتولوژی رابینز همراه کافه پزشکی باشید