• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آموزش نحوه کار با دستگاه بيهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n | کافه پزشکی

دستگاه بيهوشی Fabius plus دستگاه بيهوشی استنشاقی برای استفاده دراعمال جراحی ، سديشن واتاق ريكاوری می باشد كه در آن گاز N2O, O2 و هوا از سيستم مركزی يا به صورت سيلندر خارجی مورد استفاده قرار مي گيرد. تهويه مكانيكی كنترله، تهويه فشاری كنترله، فشار حمایتی، مد تهويه كمكی، SIMV، تنفس دستی و خود به خودی از موارد استفاده از این دستگاه است. برای دیدن آموزش نحوه کار با دستگاه بيهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n همراه کافه پزشکی باشید

 1. پانل كنترل دستگاه
 2. صفحه نمايش
 3. -نشانگرهای مخازن N2O،O2
 4. نشانگرهای فشار منبع تامين كننده گاز
 5. فلومتر
 6. شيرهای كنترل گازهای ورودی
 7. ميز كار دستگاه
 8. كشوهای دستگاه
 9. جاذب co2
 10. سيستم تنفسی
 11. دستگاه تنفس مصنوعی
 12. فلومتر مخزن اكسيژن كمكي
 13. محل نصب تبخير كننده
 14. شلنگ گاز ورودی
 15. فلش اكسيژن

Control panel دستگاه بيهوشی فابیوس SW 3.n 

تمام عناصر و اجزا در پانل كنترل دستگاه توسط شماره های كوچک مشخص شده اند و به راحتی قابل كنترل می باشند. برخی از المانهای اصلی عبارتند از:

 1. صفحه نمايش اصلی جهت مانيتورينگ نمودن اطلاعات كه به دو صورت عددی و يا نموداری مقادير نمايش مي دهد.
 2. كليدهايی كه توسط آنها مي توانيم به سرعت به عملكرد اصلی دسترسی پيدا كنيم در واقع به اين كليدها اصطلاحا كليدهای دسترسی سريع مي گويند.
 3. كليدهايي با عملكرد متغير و يا اصطلاحا كليدهای لمسی
 4. كليد چرخان يا روتاری جهت انتخاب و تاييد تنظيمات
 5. چراغ های كوچک LED

صفحه نمايش وضعيت تهويه مصنوعی و نمايش اطاعات را به طور كلي نشان می دهد.

 1. در قسمت يک از چپ به راست نمايش اطاعات عبارتند از: مد تهويه مصنوعی – مدت زمان باقي مانده از سكوت آلارم – وضعيت شارژ باطری – ساعت
 2. صفحه نمايش آلارم و خطا كه حداكثر تا ۴ خطا قبلی را ذخيره و نمايش مي دهد.
 3. پنجره نمايش اكسيژن كه در اين پنجره ميزان اكسيژن به درصد به همراه حداقل مقدار و حداكثر مقدار اكسيژن به درصد را نشان مي دهد.
 4. پنجره نمايش حجم های تنفسی كه در آن تعداد تنفس بيمار در دقيقه F، حجم جاری VT، حجم دقيقه ای MV و ميزان حداقل و حداكثر MV را نمايش میدهد.
 5. پنجره نمايش فشار تنفسی كه در آن PEEP یا فشار مثبت انتهای بازدمی، MEAN يا PLAT و PEAK با حداكثر و حداقل محدوده مشخص شده است.
 6. پنجره نمايش فشار تنفسی كه موج فشار تنفسی را نمايش می دهد.
 7. كليدهای لمسی و يا نرم

۱٫ كليد گردان جهت انتخاب و تاييد تمام حالت های دستگاه نمايش انجام و تاييد تنظيمات جهت اعمال و اجراء عملكرد طبق اين تنظيمات می باشد.

-چرخشی : باچرخش كليد گردان مي توانيد يک پارامتر را انتخاب يا مقدار آن را تعيير دهيد خلاف عقربه ساعت موجب افزايش مقادير و چرخش در جهت عقربه ساعت باعث كاهش مقادير مي گردد.

-فشردن : جهت تاييد يک مقدار يا اجراء شدن عملكرد می بايست كليد گردان را پس از انتخاب مقدار مورد نظر يكبار فشار دهيد. هرگاه انتخاب مورد تاييد را با فشردن تاييد نكنيد در اين صورت پارامترها تغيير نمی كنند.

كليدهای ميانبر در دو طرف صفحه نمايش جهت دسترسي به عملكرد های مانيتورينگ نصب شده اند. كليد های عملكرد سريع بايد با فشار كليد روتاری (گردان) تايید شود.

۲٫ كليد انتخاب تنفس مصنوعی، كنترل دستس و يا تنفس خوبخودی
۳٫ كليد انتخاب مد تنفسی SIMV/PS
۴٫ كليد انتخاب مد فشاری مضاعف Pressure support
۵٫ كليد انتخاب مد فشاري كنترلی Pressure control
۶٫ كليد انتخاب مد حجم كنترلی Volume control
۷٫ كليد نمايش صفحه محدوده آلارم
۸٫ كليد تنظيمات دارای دو عملكرد مختلف وابسته به مد دستگاه :

-اگر اين كليد در مد اماده باش ( standby ) دستگاه فشار دهيد صفحه تنظيمات آماده باش نمايش داده می شود كه اپراتور را قادر می سازد تا بتواند تنظيمات را انجام و دستگاه را جهت كار پيكره بندی نمايد.

-هرگاه اين كليد در مد تهويه مصنوعی فشرده شود در اين صورت اپراتور قادر به ديدن و تغيير تنظيمات مانيتورينگ می باشد.

۹٫ وقتي چند صفحه پشت سر هم باز می شوند با زدن اين كليد تنها صفحه اصلي نمايش داده می شود.
۱۰٫ جهت بی صدا كردن صداهای آلارم به مدت ۲ دقيقه
۱۱٫ دستگاه را به حالت مد standby می برد. در حالت standby مانيتورينگ ها و آلارم ها خاموش بوده و تهويه مصنوعی متوقف می گردد.

تعداد ۶ عدد كليد لمسی در قسمت پايين صفحه نمايش قرار دارند در هر مد كاری كه انتخاب مي شود عملكرد اين ۶ كليد تغيير می كند در نتيجه روی آنها نيز تغيير می كند.

مثلا: در مد كاری standby اين ۶ كليد در زير صفحه طبق ليبل ذيل ظاهر می شوند.
از چپ به راست : شروع تست*كاليبراسيون فلو سنسور*كاليبراسيون سنسور اكسديژن * تست نشتی دستگاه *دسترسی به متن آلارم *ذخيره پيش فرض ها*

۲٫ در هر مد از مدهای تهويه مصنوعی، آنچه كه اين ۶ كليد انجام می دهند در واقع تماما پارامتر های مد تهويه مصنوعی و یا عملكردی كه در اين مد وجود دارد را آشكار می سازد و قابل تنظيم می باشد.

۳٫ كليد تنظيمات دستگاه (۸) هرگاه اين كليد را فشار دهیم در نتیجه اين ۶ كليد لمسی در ذيل صفحه نمايش ظاهر مي شوند :
*خاموش وروشن كردن صدای آلارم * تنظيمات اتوماتيک * كاليبراسديون سنسور اكسيژن * Des comp * دسترسی به متن آلارم * دسترسی به صدای آلارم

نكته : كليد لمسی Volume Alarms on/off در مد كاری manspont ظاهر نمی شود ودليل ظاهر نشدن آن اين است كه آن را می توانيم در صفحه man spont انتخاب نماييم.

انتخاب وتنظيم عملكرد های مانيتورينگ در مثال های زير نحوه ی تغيير محدوده آلارم در صفحه نمايش standby توضیح داده شده است.

مثال : كليد standby را بفشاريد تا صفحه standby نمايش داده شود.

كليد تنظيمات را بفشاريد و سپس پسورد مورد نظر را وارد نماييد تا صفحه setup standby نمايش داده شود

كليد چرخان شما را قادر می سازد تا بتوانيد تنظيمات پيش فرض defult settings يا پيكر بندی configuration را انتخاب نماييد. باچرخش كليد گردان و انتخاب گزينه های موجود در ستون موجود در صفحه می توانيد تنظيمات پيش فرض در هر يک از اين گزينه های موجود در ستون را طبق تنظيمات خود انجام دهيد

با انتخاب و تاييد Alarm Limtis پنجره پيش فرض محدوده آلارم طبق شكل روبرو ظاهر مي شود

انتخاب مقدار محدوده آلارم نياز به تغيير دادن مقادير نشان داده شده در صفحه پيش فرض روبرو دارد

تاييد مقدار محدوده آلارم و انتخاب مقدار جديد (برای مثال : همان طور كه در شكل زیر نشان داده شده مقدار محدوده آلارم از ۲۱ به ۲۵ تغيير داده شده است)
محدوده آلارم با مقدار جديد تايید شد و آلارم جديد ذخيره می گردد و اجازه برگشت به صفحه قبل را می دهد.

انتخاب و تنظيم پارامتر های تهويه مصنوعی دستگاه بيهوشی فابیوس SW 3.n 

در ذيل مثال برای توصيف تغييرات پارامتر VT در مد تهويه حجمی كنترله

۱٫ با فشردن كليد volume control پنجره تنظيمات اين مد با شكل موج جايگزين می شود.

۲٫ با فشردن كليد VT كليد پر رنگ مي شود.

توجه : جهت اعمال تغييرات در مد تهويه مصنوعی ۱۵ ثانيه زمان صرف می شود واين بدين صورت است كه بعد از سپری شدن ۱۰ ثانيه و ۳ صدای بوق متوالی زده مي شود.

در صورتی كه اگر تنظيمات بعد از گذشت ۱۵ ثانيه تاييد نگردد، همان تنظيمات قبلی باقی می مانند و تغييری نمی كنند و سيستم از صفحه تنظيمات تهويه مصنوعی خارج مي شود و به صفحه شكل موج بر می گردد

كنترل گازها در دستگاه بيهوشی فابیوس SW 3.n 

مجموعه فلومترها وگيج های نشان دهنده فشار در قسمت پانل جلويی دستگاه در زير صفحه قرار دارند. جهت تنظيم O2 وهوا و N2O كليدهايي تحت عنوان كليد های كنترل وجود دارند. اين كليد ها توسط ليبل مشخص شده اند وهمچنين علاوه بر ليبل با كد های رنگی نيز مشخص شده اند.

جهت افزايش فلو كليد گردان را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد و جهت كاهش فلو می بايست كليد گردان را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد.

 1. گيج فشار جهت مخازن O2 و N2O و هوا
 2. لوله ها يا مجرای فلومتر
 3. شير كنترل فلوی جريان O2
 4. شير كنترل جريان هوا
 5. شير كنترل جريان N2

نشانگر های LED

تعدادی از نشانگر های LED در قسمت پانل جلوی دستگاه نصب شده اند

۱٫ چراغ LED نشان دهنده تغذيه دستگاه كه بيان كننده وصل بودن دستگاه به تغذيه الكتريكی مي باشد.

۲٫ چراغ هاي LED كه جهت نشان دادن اهميت خطاهای رخ داده می باشند

 • قرمز چشمك زن  Warning خطر
 • زرد چشمك زن Caution هشدار
 • زرد ثابت Advisory احتياط

۳٫ LED نشان مي دهد كه سطح O2 پايين است.

به علاوه چراغ های كوچكي بر روی مد Standby و ديگر مد های تنفس روشن مي شود كه نشانگر مد كاری است كه در آن لحظه انتخاب شده است.

منبع : کاتالوگ دستگاه 

 

 


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

19 + 11 =