• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : هیدرومرفون Hydromorphone | کافه پزشکی

 داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
     

موارد مصرف هیدرومرفون

یک داروی ضد درد مخدر است. 
این دارو شبیه مرفین است ولی قدرت ضد درد بیشتری دارد. یک جانشین مفید برای مرفین است چون بهتر در آب حل می شود و مقادیر کمتری از آن می تواند در زیر جلد تزریق شود. پس از تزریق شروع اثر آن معمولاً بعد از ۱۵ دقیقه شروع می شود و ضد درد بودن آن تا ۳ الی ۵ ساعت ادامه دارد. در صورت مصرف خوراکی معمولاً ۳۰ دقیقه بعد اثر ضد درد آن شروع می شود. 
برای تسکین دردهای متوسط تا شدید است.
 

فارماکوکینتیک هیدرومرفون

پس از مصرف خوراکی سریعاً ولی بطورناکامل ازدستگاه گوارش جذب می شود. زیست دستیابی خوراکی آن در حدود ۵۰% است نیمه عمرحذف آن در پلاسما حدود ۵/۲ساعت پس از مصرف خوراکی یا داخل وریدی است. بطور وسیعی در بافتها پخش می شود و از جفت عبور می کند. در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً در ادرار ترشح می شود.
 

عوارض جانبی هیدرومرفون

در کل مانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.
 

تداخلات دارویی هیدرومرفون

همانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.
 

هشدار ها هیدرومرفون

مانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.
 

دارو های هم گروه هیدرومرفون

Normethadone
Tramadol
Pethidine
Remifentanil
Levomethadone
Levorphanol
Sufentanil
Methadone
Morphine
Oxycodone
Ethylmorphine
Fentanyl
Oxymorphone
Codeine
Hydrocodone
Propoxyphene
Dihydrocodeine Phosphate
Alfentanil
Tapentadol
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Administration during labor may cause neonatal respiratory depression, especially with high doses.a, c Use for obstetrical analgesia is contraindicated. Infants born to women regularly taking opiates during pregnancy will be physically dependent; intensity of withdrawal syndrome does not always correlate with maternal opiate dosage or duration of use. Irritability, excessive crying, tremors, hyperactive reflexes, increased respiratory rate, increased stools, sneezing, yawning, vomiting, and fever are signs of neonatal withdrawal. Lactation Distributed into milk in low concentrations.c Women receiving hydromorphone generally should not nurse
 
منبع : سایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

4 × 4 =