• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سوفوسبوویر Sofosbuvir | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
      

موارد مصرف سوفوسبوویر

به همراه دیگر داروهای ضد ویروس برای درمان عفونت مزمن هپاتیت سی به کار می رود.

مکانیسم اثر سوفوسبوویر

سوفوسبوویر به عنوان مهار کننده NS5B پلی مراز ویروس هپاتیت سی در درمان هپاتیت سی به کار می رود.

فارماکوکینتیک سوفوسبوویر

سوفوسبوویر در کبد به سرعت به فرم فعال تری فسفات تبدیل می شود. نیمه عمر دارو نیم تا ۲ ساعت است. میزان اتصال به پروتئین های پلاسما ۶۱ تا ۶۵ درصد است که غیروابسته به غلظت دارو می باشد. 
غلظت ماکزیمم دارو ۲ تا ۴ ساعت پس از مصرف خوراکی است. عمدتا دفع دارو از راه ادرار است ۸۰% و بخشی از دارو از طریق مدفوع ۱۴% و بخشی از راه تنفس ۵/۲ درصد.

منع مصرف سوفوسبوویر

در صورت وجود مشکلات کبدی بجز هپاتیت سی – پیوند کبد – نقص شدید کلیوی و یا دیالیز – ابتلا به HIV
 

عوارض جانبی سوفوسبوویر

سرگیجه و سردرد – تهوع – بی خوابی – کم خونی از شایع ترین عوارض این دارو هستند.

تداخلات دارویی سوفوسبوویر

آمیودارون – کاربامازپین – اکس کربامازپین – فنی توئین – فنوباربیتال – ریفابوتین – ریفامپین – ریفامپنتین – تیپراناویر و انواع مخمر

هشدار ها سوفوسبوویر

در صورت وجود مشکلات کبدی بجز هپاتیت سی – پیوند کبد – نقص شدید کلیوی و یا دیالیز – ابتلا به HIV با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی سوفوسبوویر

مردانی که همسرشان باردار است از مصرف هم زمان سوفوسبوویر با ریباورین و یا اینترفرون آلفا و ریباورین خودداری کنند. 
این دارو حتما باید با سایر داروهای ضد ویروس مصرف شود. 
بدون مشورت با پزشک دارو نباید قطع شود. 
در صورت فراموش کردن یک بار مصرف دارو بلافاصله پس از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر با دوز بعدی هم زمان شد نباید ۲ برابر دارو مصرف شود. دوز بعدی را در زمان خود مصرف کنید.

دارو های هم گروه سوفوسبوویر

 Sofosbuvir+Ledipasvir
 

مصرف در بارداری 

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.
Pregnancy Category: B; Category X when used in combination with ribavirin or peginterferon alfa/ribavirin Sofosbuvir is coadministered with ribavirin and peginterferon alfa; extreme caution must be taken to avoid pregnancy in female patients and female partners of male patients while taking this combination Significant teratogenic and/or embryocidal effects have been demonstrated in all animal species exposed to ribavirin; and therefore ribavirin is contraindicated Women of childbearing potential and their male partners should not receive ribavirin or peginterferon alfa/ribavarin unless they are using effective contraception (2 reliable forms) during treatment with ribavirin and for 6 months after treatment; routine monthly pregnancy tests must be performed during this time Lactation: Unknown if distributed in human breast milk; take into account the importance of therapy to the mother when administered combination with ribavirin and/or peg-interferon alfa; because of the potential for adverse reaction, breastfeeding is not recommended
 

اشکال دارویی 

MECLEZIN 25MG TAB
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

چهار × چهار =