• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بررسی اختلال اضطراب اجتماعی یا جمعیت هراسی Social Anxiety Disorder | کافه پزشکی

اختلال اضطراب اجتماعی Social Anxiety Disorder که قبلا به عنوان فوبیای اجتماعی Social Phobia نامیده می شد، یک اختلال اضطرابی است که با اضطراب فراگیر و خودآگاهی بیش از حد در مورد شرایط اجتماعی روزمره مشخص می شود. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی دچار ترس مداوم، شدید و مزمن از دیده شدن، مورد قضاوت قرار گرفتن و تحقیر شدن توسط دیگران هستند.

ترس آنها ممکن است چنان شدید باشد که با کا، مدرسه یا فعالیت های دیگر مداخله کند. در حالی که بسیاری از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی متوجه می شوند که ترس آنها ممکن است غیر منطقی باشد ولی آنها نمی توانند بر این ترس غلبه کنند. علاوه بر این، اغلب آنها احساس عزت نفس پایینی دارند و افسردگی را بیشتر تجربه می کنند. همراه کافه پزشکی باشید